Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja

Piši da te razumiju,

govori da te slušaju,

čitaj da odrastaš.

L.C. Powell

facebook-logo 400x400

logonew


Obavijest o e-računu:

eracun

Idejno rješenje nove knjižnice predstavljeno 4.11.2015.

Izgradnja nove knjižnice

Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja već dulji niz godina traži rješenje svojih prostornih problema. Tijekom 2014. godine došlo se na ideju da bi zgrada stare gradske klaonice, odnosno stare klaonice Gavrilović ili bivše Pećarije u vlasništvu tvrtke Komunalac Petrinja d.o.o. mogla uz dogradnju i preinake koristiti za novu knjižnicu. Iako danas možda ne izgleda kao lokacijski najbolje rješenje, odlučeno je da se pokrene inicijativa za dodjelu tog prostora. Izgradnja svake nove knjižnice obično se planira za budući period od 20 godina. Vjerujemo da će se godinama grad razvijati, tako da će ova lokacija koja prostorno pripada u staru gradsku jezgru i u uži centra grada biti sve atraktivnija. U viziji obnove i izgradnje nove knjižnice na toj lokaciji svakako se uklapa i vizija gradskih vlasti o uređenju okoliša, možda čak i nekog visećeg mosta preko Petrinjčice koji bi povezao Gradsku knjižnicu i čitaonicu s već uspjelim projektom "Grada na Kupi". Evo nekoliko kronoloških natuknica.

25.07.2014. - Inicijativa za dodjelu novog prostora Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja - dopis Gradonačelniku.

25.07.2014. - Inicijativa za dodjelu novog prostora Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja - dopis Komunalcu d.o.o. Petrinja.

12.12.2014. - Na 15. sjednici Gradskog vijeća Gradonačelnik je prihvatio inicijativu za dodjelu novog prostora Knjižnici.

23. 01.2015. - Potpisan sporazum između GKČP i Komunalac d.o.o. o pravu na građenje.

16.02. 2015. - Uknjiženo pravo građenja

Tijekom svih prethodnih radnji usporedo je izrađivana Programska osnova za izgradnju nove knjižnice koja bi trebalo poslužiti kao podloga za idejno (i stvarno) rješenje nove knjižnice.

03.03.2015. - Djeltnici konzervatorskog odjela u Sisku obišli lokaciju glede konzervatroskih smjernica obnove budući da je zgrada stare klaonice zaštićeno kulturno dobro.

U ožujku 2017. godine od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prihvaćen je Intervencijski plan u kojemu se je oizmeđu ostalih projekata i projekt Grad na Kupi. U sklopu navedenog projekata nalazi se i projekt uređnja nove knjižnice u prostoru stare gradske klaonice. Do sada je potpuno definirano idejno rješenje. Rad na projektu se nastavlja. U daljenjem periodu Knjižnica nastavlja aktivnosti u senzibiliziranju javnosti o važnosti rada Knjižnice i pribavljanju sredstava za izgradnju prijeko potrebne nove Knjižnice u našem gradu.

19.2.2018. izdana je građevinska dozvola.

15.10.2018. prijavljenje projektSAFU-u, Grad na Kupi, faza A u sklopu kojeg je i nova knjižnica.

15.4. 2019. Prema nama dostupnim informacijama (cijeli projekt nove knjižnice vodi Grad u okviru Intervencijskog plana) projekt izgradnje nove knjižnice trenutno je u fazi provjere od strane SAFU-a. U 2019. godini nakon uspješne provjere dokumentacije očekuje se provođenje javne nabave i vjerujemo početak izgradnje.

Fotografije stare gradske klaonice na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

Razglednica sa slikom klaonice

stara klaonica mala

Današnji izgled stare gradske klaonice

klaonica danas3

Malo smo popravili fotografiju :)

klaonica danas obradjenakasino