Courths-Mahler, Hedwig
Naslovi od: Courths-Mahler, Hedwig -Brak Sanne Rutland - Zagreb : Katarina Zrinska, 1997.
Čarobne ruke - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990.
Čarobni prsten - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1988.
Crvene ruže - Zagreb : Naklada Fran, 2006.
Dalek je put do sreće - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979.
Detlev i Liana - Zagreb : Katarina Zrinska, 1997.
Diana - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Djevojka iz Kalifornije - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Dorrit u opasnosti - Zagreb : Matica hrvatska, 1980.
Drama u Glossowu - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1986.
Dugo iščekivanje - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1977.
Gardina tajna - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Griseldis - Zagreb : Naklada Fran, 2007.
Izgubljena oporuka - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1986.
Kćerka iz drugog braka - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990.
Kobna želja - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Kobno pismo - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.
Lijepa Amerikanka - Zagreb : Katarina Zrinska, 1997.
Lisin put u sreću - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990.
Ljubav boli - Zagreb : Naklada Fran, 2007.
Ljubav plavokose - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984.
Ljubavne zablude - Zagreb : NZMH, 1988.
Ljubavni čar - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984.
Mala kraljica krzna - Zagreb : Naklada Fran, 2008.
Marijina tajna - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984.
Mladenački snovi - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Moć ljubavi - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1977.
Nahoče iz Paradisa - Zagreb : Naklada Fran, 2008.
Nandin bijeg - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Nasljednica - Zagreb : Naklada Fran, 2006.
Nasljedstvo Rodenbergovih - Zagreb : Naklada Fran, 2008.
Ne napuštaj me nikada - Zagreb : NZMH, 1988.
Neljubljena žena - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1977.
Nestali spis - Zagreb : Nakada Fran, 1998.
Nikad nije kasno - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1977.
Njegovo dijete - Zagreb : Nakada Fran, 1998.
Njezina tajna - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1981.
Obitelj Soblikoff - Zagreb : Naklada Fran, 2008.
Očev grijeh - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Odbačena kći - Zagreb : Naklada Fran, 2008.
Ogrlica - Zagreb : Naklada Fran, 2007.
Otočka princeza - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Posvojče - Zagreb : Matica hrvatska, 1980.
Prezrena - Zagreb : Nakada Fran, 1998.
Pritajena ljubav - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Prodane djevojke - Zagreb : Naklda Fran, 2009.
Prognanici - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990.
Promijenilo se sve - Zagreb : Nakada Fran, 1998.
Prosjačka princeza - Zagreb : Naklada Fran, 2007.
Samo ti - Zagreb : Naklada Fran, 2001.
Siroče - Zagreb : Naklada Fran, 2007.
Skriveno blago ljubavi - Zagreb : NZMH, 1984.
Staza sreće - Zagreb : Naklada Fran, 2007.
Što se dogodilo s Rosemarie - Zagreb : Naklada Fran, 2001.
Sunce Lahorija - Zagreb : Katarina Zrinska, 1997.
Svi smo grešnici - Zagreb : Naklada Fran, 2006.
Tajna bezimene žene - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Tajna dore Lind - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1977.
Tiho jezero - Zagreb : Katarina Zrinska, 1997.
Ukradena putovnica - Zagreb : Naklada Fran, 2009.
Valovi sudbine - Zagreb : Naklada Fran, 2008.
Vesela računica - Zagreb : Naša djeca, 1980.
Zabluda - Zagreb : Naklada Fran, 2007.
Zavodnica - Zagreb : Katarina Zrinska, 1997.
Žuti neveni - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1984.